Feministika karte

Feministika karte

Feministika karte Tagovi: Autor/ica: Alma Gačanin S namjerom da ponovno analiziramo, dekonstruiramo i definiramo neke od osnovnih pojmova naspram kojih treba da se pozicionira današnja feministička misao i kritika, kreirali smo seriju Feministika karata koje koristimo...