“Šta smo započele, vi završite…” AFŽ 1942 –

Jul 12, 2023 | stvaralaštvo

Autor/ica: CRVENA

Stalna izložba, 

“Šta smo započele, vi završite…” AFŽ 1942 –, Bosanski Petrovac, CRVENA, 2022. 

U sred žestokog rata, kada je nova država bila još uvijek samo nada u srcima rijetkih, u Bosanskom Petrovcu, na tada jednom od djelića slobodne teritorije, susrelo se od 6. do 8. decembra 1942. godine 166 žena iz svih krajeva Jugoslavije da bi osnovalo Antifašistički front žena Jugoslavije, AFŽ. Prema onome što je tada rečeno, u front se ujedinjuju žene kako bi gradile novi svijet i odgajale novog čovjeka, u socijalističkom duhu, na temelju zajedničke borbe protiv fašističkog terora koji prethodnih deset godina jača širom Evrope, a kulminira u novoj eskalaciji rata koji u pravom smislu nikada nije ni završen. U narednih deset godina organizacija će rasti i razvijati se najprije u ratu, a potom i u poraću, i biti važna društvena snaga bez čijeg je rada bila nemoguća rekonstrukcija, izgradnja zemlje i organizacija novog društva. U jednom trenutku organizacija je, prema nekim izvorima, brojala više od 2 miliona članica.

Iako je AFŽ i eksplicitno i akciono bio dio socijalističkog poretka u kojem je centralni organ moći bila Komunistička partija, i to u periodu njegove najsnažnije centralizacije po sovjetskom uzoru, samo njeno postojanje bilo je ilustracija urgentnosti ženskog iskustva i uloge u društvu. Sve ono što su žene u socijalizmu za sebe osvojile, ne bi bila samorazumljiva stvar da ova pitanja stvarne društvene jednakosti i nejednakosti nisu otvorena neumornim i neustrašivim radom organizacije, a posebno učešćem brojnih članica u ratu, s puškama u rukama.

Tačno osamdeset godina kasnije, tačno tamo gdje je sve počelo, u Bosanskom Petrovcu, ponovo će se susresti žene iz svih krajeva Jugoslavije s ciljem da zajedno razmotre poziciju u kojoj se žene ovih prostora nalaze, te stare i nove opasnosti s kojima se suočavaju. Kao doprinos ovoj obljetnici i skupu Obilježavanja 80 godina od osnivanja Antifašističkog fronta žena Jugoslavije, Udruženje za kulturu i umjetnost Crvena iz Sarajeva predstavlja izložbu pod imenom “Šta smo započele, vi završite…” AFŽ 1942 -. Izložba uprizoruje taj početak, front, žene u njegovim redovima i uz pomoć djelića sastavljenih s puno ljubavi podsjeća na pokret koji se u najtežim istorijskim okolnostima za ljude ovih prostora borio za sestrinstvo i bratstvo pokretan smjelom vizijom društva u kojem su dokinuti i odnosi dominacije ljudi jednih nad drugima i muškaraca i institucija nad ženama.

Izložba predstavlja posebno odabrani materijal iz Arhiva antifašističke borbe žena Bosne i Hercegovine i Jugoslavije koji je Crvena prikupila tokom posljednjih deset godina radeći na istraživačko-dokumentarističkom programu “Šta je nama naša borba dala”. Izbor dokumenata podsjeća na događaje vezane za Bosanski Petrovac i osnivačku skupštinu, a originalnim fotografijama nastoji oživjeti neke događaje iz života organizacije. Prikazane su i naslovnice časopisa koje je AFŽ izdavao tokom svog postojanja i moćna su ilustracija oblikovno-vizuelnog jezika korištenog u tom teškom vremenu. Osim toga, izložba predstavlja i umjetnički prilog koncipiran i izrađen posebno za ovu priliku, “AFŽ, nezavršeni rad”, veliki ručno rađeni vez na platnu na kojem je zajedno radilo više od 20 žena, u istom vremenu na dva različita mjesta, u Sarajevu i Berlinu. Vezena poruka iz prošlosti pokušava tkanjem povezati vrijeme danas i davno izgubljenu prošlost. Vez tako postaje izraz nade, koju je AFŽ materijalizovao, da žene skupa mogu skrpiti svijet i držati ga na okupu. Činjenica da je on nezavršen simbolički podcrtava da pitanja koja je AFŽ onda otvorio još uvijek ne mogu biti smatrana zatvorenim.

Udruženje Crvena poklanja izložbu Centru za kulturu i obrazovanje Bosanski Petrovac za osamdesetogodišnjicu osnivanja Antifašističkog fronta žena.

Želja nam je da prikazano posluži kao inspiracija mladim ženama sadašnjosti i budućnosti u njihovim borbama za bolji i drugačiji svijet, za mogućnost nekog takvog.

CRVENA, Sarajevo – Bosanski Petrovac, 6. decembar 2022.

 

“AFŽ, nezavršeni rad”, kolektivno umjetničko djelo, veliki ručno rađen vez na platnu na kojem su zajednički radile 26 žena, u isto vrijeme na dva različita mjesta, u Sarajevu i Berlinu, CRVENA, 2022.

Na feministika radionicama održanim u Sarajevu i Berlinu od 29.11.2022. do 5.12.2022., izradile smo veliki ručno vezeni rad na kojem smo izvezle tekst preuzet iz originalnog govora koji je Mitra Mitrović održala na prvoj konferenciji AFŽ-a 7. decembra 1942. godine. 

Ada Hamidović, Adela Galešić, Aida Pašalić, Aida Vežić, Ajla Eljsani-Arnautlija, Alina Trkulja, Aline Cateux, Alma Gačanin, Amira Omanović, Ana Dutina, Andreja Dugandžić, Besima Borić, Dajana Bakić, Danijela Dugandžić, Dunja Kokeza, Dunja Krvavac, Hana Ćurak, Jelena Fužinato, Jelena Gugić, Kasja Jerlagić, Saida Mustajbegović, Saša Tatić, Taša Fazlović, Teodora Luketić, Vanja Jovišić i Varja Nikolić

 

Udruženje za kulturu
i umjetnost - CRVENA
www.crvena.ba

Udruženje za kulturu
i umjetnost – CRVENA

KONTAKT

Ukoliko te već nismo kontaktirali, a želiš da daš svoj doprinos, molim te da nam pišeš na uredništvo@feministika.ba