Sloboda svim ženama svijeta

Mar 6, 2024 | propaganda

Autor/ica: CRVENA

Sloboda od straha, od potrebe, sloboda da se misli, kaže, voli i bude – ne čini se mnogo, a opet, danas, kao da su u pitanju elementi utopije, mjesto kojeg nema, sanjarije naivnih. I stvarno, dok na nebu iznad vas kruže bombarderi i zvižde projektili, sloboda je zadnje na šta ćete pomisliti. Dok vam dom proždire vatra i odnosi poplava, šta vam vrijedi pravo koje imate, šta sloboda koju „uživate“? Šta vam vrijedi sloboda govora, misli, vjerovanja dok vam se život pretvara u prah? Šta biste uopšte mogli reći? Rat, nasilje, uništenje, tamo gdje je glas, proizvode muk. Sloboda, tako se čini, nikada nije vrijedila manje.

Ipak, šta prezrene na svijetu drugo imaju nego sopstvene glasove, sopstvena tijela i slobodu, koliko god ona krhka bila, nego da ih upotrijebe. A snaga glasa, snaga tijela eksponencijalno se uvećava kada mu se pridruže druga tijela, drugi glasovi. Muk se transformiše u govor, u uzvik, u pjesmu, u silu. To je uvijek začetak promjene, početak kraja sila straha i uništenja i klica slobode sutrašnjice. Koliko god naivno bilo u tome ničeg naivnog nema.

Neka ovaj Osmi mart bude taj početak.

U solidarnosti sa ženama Palestine i svijeta

Koncept: CRVENA tim

Dizajn: Lala Raščić 

Produkcija: CRVENA, mart 2024. 

Hvala: Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine 

Propagandni materijal skini ovdje        

Sloboda svim ženama svijeta, Feministika, Historijski muzej BiH, 8. mart 2024.

 

Udruženje za kulturu
i umjetnost - CRVENA
www.crvena.ba

Udruženje za kulturu
i umjetnost – CRVENA

KONTAKT

Ukoliko te već nismo kontaktirali, a želiš da daš svoj doprinos, molim te da nam pišeš na uredništvo@feministika.ba